Tarkentuva todellisuus

kira_kirjakira_olympiastadionkira_nykytilannekira_tavoite
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail

 

Tarkentuva todellisuus – Joustava tiedon lisääminen suunnittelutietomalliin

Nykyisellä, kehittyvällä teknologialla saadaan rakentamisaikana tehtävät peruskorjauskohteiden tarkemittaukset toteutettua nopeasti ja tehokkaasti. Tarkemittauksilla saadaan alkuvaiheen inventointimallia luotettavampaa tietoa esimerkiksi puretuista, aiemmin piilossa olleista runkorakenteista ja voidaan varmistaa suunnitelmien toteutettavuus sekä laadukkuus.

Keskimääräisessä korjaushankkeessa tarkemittausten tuoman tiedon päivittäminen suunnittelumalliin limittyy osaksi toteutussuunnittelua. Poikkeuksellisen vaativissa, rakennussuojelullisia arvoja ja monimutkaista geometriaa sisältävissä korjauksissa työvaihe voi kuitenkin osoittautua suuritöiseksi ja vaikeasti ennakoitavaksi. Hidas työprosessi ja suunnitelmien epätarkkuus vaikuttavat kriittisesti suunnitelmien toteutettavuuteen ja luotettavuuteen, mikä hidastaa koko rakentamisprosessia ja saattaa johtaa virheisiin.

Tarkentuva todellisuus oli osa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota edistävää KIRA-digi -ohjelmaa, ja se on saanut tukea Ympäristöministeriöltä. Tarkentuva todellisuus -hankkeessa tavoitteenamme oli kehittää uudenlaista työprosessia, jolla tarkentuvan pistepilviaineiston käsittely ja mallinnus sujuisivat mahdollisimman nopeasti rakentamisaikana. Työprosessia testattiin ja validoitiin iteratiivisesti oikeassa toimintaympäristössä kahdessa poikkeuksellisen vaativassa peruskorjaushankkeessa: Helsingin Olympiastadionissa ja vähäisemmältä osin Finlandia-talossa. Hankkeen lopputuloksena syntyi luonnos uudeksi työprosessiksi, jolla tarkentuva tieto saadaan lisättyä suunnittelutietomalleihin joustavammin, nopeammin ja helpommin. Uudistettua prosessia pyritään hyödyntämään ja jatkokehittämään Finlandia-talon hankkeessa.

Lataa loppuraportti tästä:

Lisätietoja KIRA-digi -ohjelmasta:
www.kiradigi.fi