• XAMK Kotkan kampus

  • Kallion lukio

  • Punanotkonkatu 2

  • A-Grid – Startup-tilat

  • Tarkentuva todellisuus

  • 1-puu2-kaava-web

    Puu2 – Synergialukio